Beter voorkomen dan genezen …. Samenwerken loont!

Maatschappelijk gezien is er steeds meer behoefte aan preventie, het concept positieve gezondheid is broodnodig. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Immers onvermogen leidt tot veel klachten en zo kom je in een neerwaartse spiraal waardoor je steeds moeilijker jezelf ‘op de rit’ kunt krijgen. En dat zorgt voor een behoorlijke inbreuk op de kwaliteit van je leven, maar voor mensen die niet weten hoe het ook anders kan blijft het ‘een ver van mijn bed show’. Bewustwording is hierin de sleutel.

Voor het bedrijfsleven is er winst te behalen door preventief in te grijpen. Ziekteverzuim, maar ook een lagere productiviteit kost het bedrijfsleven veel tijd en geld. Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aan en dat zorgt voor de eerste stap…. bewustwording. Maar na dit inzicht stopt het vaak. Hoe nu verder? Plan van aanpak? Zijn er vervolgstappen die worden genomen? Wat voor een interventie kan worden aangeboden?

Het preventieve zorgaanbod ligt momenteel versnipperd in de markt. Steeds meer ondernemers starten vanuit hun eigen specialisme een bedrijf. Deze ‘wildgroei’ maakt het niet overzichtelijker. Waar kan ik terecht? Wie kan mij helpen? Voor de hulpvrager is het vaak een doolhof. Het is nodig om een juiste mix aan te bieden van gecombineerde leefstijlinterventies en behoeftegericht plan op te stellen voor de hulpvrager.

Vijf jaar geleden ben ik de netwerkorganisatie PreventiVIO gestart met als doel een product te ontwikkelen waarin zzp-ers gaan samenwerken. Elkaar versterken door samen te werken. Ondernemen vanuit concepten, een kansrijke strategie op maat ontwikkelen, samenwerken met andere specialismen maakt dat we een compleet aanbod kunnen aanbieden.

Anita Verstappen: “PreventiVIO is in staat de juiste mix aan te bieden voor een passende aanpak bij elke organisatie”

www.preventivio.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *