Vitaal Werkgeverschap

Kies jouw manier om deze ambitie zichtbaar te maken of te versterken!

VITAAL WERKGEVERSCHAP

Vitaliteit staat bij jouw bedrijf op de agenda, een bewuste keuze en deze profilering wil je duidelijk zichtbaar maken.

Een partnerschap met Netwerk Vitaal Limburg verbindt je met andere bedrijven en organisaties die eenzelfde ambitie hebben

Samen dragen we dit vitale verhaal uit, deze gezamenlijkheid versterkt ieders positie. Bovendien kun je hierdoor van en met elkaar leren en groeien.

MEER INFO OVER PARTNERSCHAP BIJ NETWERK VITAAL LIMBURG

VITALITEIT OP DE WERKVLOER

Je hebt wellicht al stappen ondernomen of je staat pas aan het begin van de Vitaliteitsreis binnen jullie organisatie. Aan Netwerk Vitaal Limburg zijn een aantal kennispartners verbonden op gebied van vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Samen bieden zij het complete pakket aan interventies binnen de gehele Vitaliteitsreis in een organisatie.

Van management tot op de werkvloer. En van strategie, tot implementatie. Van een gezonde werkplek tot voldoende ontspanning.

MEER INFO OVER HET STARTEN MET MEER VITALITEIT BIJ JULLIE OP DE WERVLOER

We zijn trots op onze waardevolle Limburgse partners: