OVER ENVIDA
Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland.

Wij stellen mensen in staat om te wonen zoals ze deden, maar dan in een ander huis. Zelfregie staat hier centraal. Wij ondersteunen bewoners en hun omgeving om zo lang mogelijk redzaam te blijven. Wanneer de essentiële aspecten van het leven, namelijk zorg, wonen en welzijn, niet meer zelfstandig geregeld kunnen worden, dan ondersteunt Envida daarbij.

Wij werken mee aan een samenleving die zelfredzaam is en proberen deze zelfredzaamheid zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. De ervaren kwaliteit van de dienstverlening en het werkplezier van onze medewerkers worden bepaald door de relatie tussen bewoner en de medewerker. Wij stellen ons ten doel deze relatie optimaal te faciliteren, waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

ENVIDA ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG
Als partner van NVL willen we benadrukken dat onze medewerker op 1 staat en dat we vitaliteit essentieel vinden. Dit willen we ook uitdragen. We willen leren van vakgenoten binnen en buiten de branche, maar altijd met een brede blik op vitaliteit.

Vitaliteit heeft binnen Envida een prominente plek gekregen binnen de meerjarenstrategie Envida NXT. Wij noemen dat Gezond & Gelukkig Werken. Een van de ambities is Werken met plezier.

Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld binnen verschillende teams dialoogsessies gevoerd. Dit zijn gesprekken tussen teams en leidinggevenden over verschillende thema’s, zoals autonomie, werk-privé balans en werkdruk en samenwerking

Daarnaast organiseren we veel activiteiten. Medewerkers van Envida nemen bijvoorbeeld ieder jaar deel aan Limburgs Mooiste, Maastrichts Mooiste en Zweit veur Leid. Nieuwe beweegactiviteit is de Envida Mars, die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd. Een wandeltocht voor Envida-medewerkers en hun gezinnen door het Limburgse heuvellandschap. Er waren ruim 250 deelnemers. Het initiatief krijgt een vervolg in 2023.

In de zorgsector, en ook bij Envida, is sprake van een ‘alarmerende toename’ van het ziekteverzuim en van het personeelsverloop. De inzet van flexwerkers is groter dan ooit en de werkdruk groeit; alles wordt in het werk gesteld om de noodzakelijke zorg zoveel mogelijk te laten doorgaan. Dit brengt in de dagelijkse praktijk veel uitdagingen met zich mee. 

Binnen Envida wordt topprioriteit gegeven aan het terugbrengen van verzuim en verloop. We willen dit doen met een duurzame aanpak met focus op vitaliteit.