De partners van Netwerk Vitaal Limburg hebben als gezamenlijke missie: ‘gelukkige en vitale Limburgse medewerkers’. Door elkaars kracht en netwerk te gebruiken hebben we:

  • Samen een veel groter bereik en kunnen we eveneens van elkaars netwerk gebruik maken.
  • Biedt dit meer mogelijkheden om samen andere MKB-ondernemers te stimuleren meer vitaliteit op de werkvloer bovenaan de agenda te zetten.
  • Leren we van elkaars ervaringen en praktijkverhalen op gebied van vitaliteit & duurzame inzetbaarheid. En kunnen hiermee andere ondernemers en (HR)managers waardevol inspireren en informeren.
Team member
Frank Schoonbrood
Coordinator VISTA vitaal
Frank Schoonbrood
Coordinator VISTA vitaal
Frank Schoonbrood
Coordinator VISTA vitaal

VISTA college wil met VISTA vitaal een bijdrage leveren aan een gezonder Zuid-Limburg. VISTA Vitaal richt zich op medewerkers en studenten en gaat uit van een beschrijving van gezondheid die breder is dan de vaak gehanteerde definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet het louter ontbreken van ziekte (Huber et al, 2011). We sluiten aan bij de uitgangspunten van Positieve gezondheid; een benadering binnen de gezondheidszorg die niet ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. Veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen worden benadrukt (Huber, 2013).

Studenten en medewerkers kunnen deelnemen aan activiteiten die vitaliteit kunnen bevorderen. Studenten en medewerkers kunnen ook bijdragen aan het uitvoeren van de vitaliteitsbevorderende activiteiten, zodat we professionals opleiden die in hun toekomstige werk goed voorbereidt zijn om bezig te blijven met het bevorderen van de vitaliteit van Limburgers. Daarnaast sluiten de doelen en activiteiten aan bij activiteiten die door VISTA college ontplooid kunnen worden in het kader van duurzame inzetbaarheid. De activiteiten sluiten aan bij het thema vitaliteit en gezondheid uit de interventieboog duurzame inzetbaarheid.

Voor mij persoonlijk is vitaliteit een juiste balans tussen ‘belasting’ (werk/studie/privé) en ‘belastbaarheid’(veerkracht) waarbij de werkgever op beide aspecten medewerkers moet ondersteunen. Waarbij men eerst aan ‘bewustwording’ moet werken om vervolgens gedragsverandering te realiseren.

Frank Schoonbrood | Coördinator VISTA vitaal

Team member
Mark Hendriks
Limburgse Werkgevers Vereniging
Mark Hendriks
Limburgse Werkgevers Vereniging
Mark Hendriks
Limburgse Werkgevers Vereniging

‘We zien als Limburgse Werkgevers Vereniging het gevecht bij het MKB om hun belangrijkste kapitaal, hun medewerkers, fit en energiek te houden. Om die reden willen we onze krachten bundelen met Netwerk Vitaal Limburg. Wij stellen onszelf ten doel dat ten minste 80% van de Limburgse bedrijven en organisaties actief aan de slag gaat met vitaliteit op de werkvloer. De ambitie is om écht een beweging op gang te brengen; de gezondste medewerkers van Nederland vind je straks in Limburg.’

Mark Hendriks | Expertisemanager Arbeidsmarkt en Onderwijs LWV

Team member
Helen Bours & Joel Engelen
Rabobank Limburg
Helen Bours & Joel Engelen
Rabobank Limburg
Helen Bours & Joel Engelen
Rabobank Limburg

‘Als coöperatieve bank willen we graag een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijke transities. Voor Limburg specifiek geldt het bevorderen van de vitaliteit zodat dit meer in lijn komt met het landelijk gemiddelde. Om dit doel te bereiken werken we o.a. samen met Netwerk Vitaal Limburg aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij Limburgse bedrijven.

Samen werken we aan oplossingen die goed zijn voor onze klanten, voor de samenleving en voor de wereld om ons heen. Growing a better world together’

Helen Bours | Vitaliteitsmanager Rabobank Limburg.
Joel Engelen | Marketing & communicatie Rabobank Limburg.

Team member
Gijs van Gent
Aevitae
Gijs van Gent
Aevitae
Gijs van Gent
Aevitae

‘Aevitae is de verzekeraar die maatwerk levert op het gebied van zorg, inkomen en bedrijfszorg.’

Gijs van Gent | Productmanager Aevitae

Team member
Rene Lipsch
OperaSana & Zuyd Hogeschool
Rene Lipsch
OperaSana & Zuyd Hogeschool
Rene Lipsch
OperaSana & Zuyd Hogeschool

“Inmiddels ben ik 25 jaar actief in de preventiewereld. Als Occupational Health Auditor heb ik veel in en van het buitenland mogen leren. Vanaf 2007 ben ik als docent Arbeid & Gezondheid verbonden geraakt aan de Zuyd Hogeschool en na m’n masterstudie Work, Health & Career aan de UM was de Vitaliteitskroon helemaal compleet… Echter, met alleen de theorie ben je er natuurlijk niet …

Vitaliteit is voor mij een energiegevoel en motivatie die je positief stemt voor de uitdagingen van morgen maar ook kan laten genieten van de dag van vandaag. En met 4 kinderen thuis is er altijd wat te genieten.

Kleine dingen leren zien en waarderen en tegelijkertijd ook ambities durven hebben.

Symbool voor vitaliteit staan voor mij mensen die ondanks groot verlies (van mogelijkheden) vanuit die situatie een come-back maken naar zelfredzaamheid. Dit vind ik, net als een groot ondernemer die heel klein begonnen is, bijzonder inspirerend.

De paramedische opleidingen van Zuyd waarbij ik tevens nog werkzaam ben vormen in die zin natuurlijk een prachtige achtergrond.’

Rene Lipsch | Ondernemer ‘OperaSana’ & docent-manager Zuyd Hogeschool’ 

Image module