OVER AZL
AZL adviseert en verzorgt al ruim 55 jaar de administratie van tientallen pensioenfondsen met zo’n 1,3 miljoen deelnemers. Om dit te kunnen bereiken zijn onze medewerkers een belangrijk goed. We streven vanuit die gedachte naar vitale medewerkers die met veel werkgeluk hun functie uitoefenen.

Dit realiseren we door medewerkers kennis te laten maken met activiteiten binnen de vitaliteitsschijf. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een bootcamp, workshop werkgeluk, inzet van bedrijfsfietsen, verbindingslunch bij terugkomst naar kantoor en onze grootste trots de vitaliteitsweek. Deze zaken zien we terug in het lager verloop en verzuim binnen ons bedrijf.

AZL ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG
Vitale en duurzame ingezette en inzetbare medewerkers zijn cruciaal voor het succes van AZL. Immers, een organisatie is zo vitaal als haar medewerkers.

Door de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te ondersteunen, stimuleren we dat ze ook op langere termijn een positieve bijdrage kunnen blijven leveren.

Wij geven hier zelf invulling aan door oog te hebben voor alle facetten van de vitaliteitsschijf en hier ook actief op in te zetten. Zorgen voor een goed slaapritme en gezonde voeding met voldoende beweging. Een omgeving waarin je je prettig en veilig voelt en mensen hebt om mee te praten om ook je mentale kracht te kunnen blijven voeden.

Onze vitaliteitsweek in september is een mooi voorbeeld. In die week zijn er diverse activiteiten die gekoppeld zijn aan de vitaliteitsschijf van 5. Zo laten we medewerkers op een sportieve, gezellige en gezonde manier kennis maken met verscheidene onderwerpen en wakkeren we het enthousiasme aan.