OVER GGD ZUID LIMBURG
We zijn een organisatie voor mensen, door mensen. Onze medewerkers zijn ons grootste goed en we vinden het belangrijk dat wat we extern wensen, we ook beogen voor onze eigen mensen.

Door DI in te bedden als basis van onze personeelsvisie, zijn de pijlers Vitaliteit, Professionaliteit en Wendbaarheid vervlochten in alle lagen van de organisatie. Met deze basis faciliteren en stimuleren we onze medewerkers de regie te nemen over hun werk en gezondheid. Naast het aanbod in opleidingen, loopbaancoaching, vitaliteitstrajecten, inspiratiesessies en workshops, is er ruimte voor maatwerk, passend bij de levensfase van elke medewerker.

We geloven een stevig fundament neergezet te hebben en zijn ontzettend trots te zien dat zelfs na een roerige coronaperiode onze mensen bovengemiddeld bevlogen en betrokken zijn.

GGD ZUID LIMBURG ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG
“De groep gezonde mensen groter maken”, dat is de basis van ons bestaan. Al ruim 120 jaar zetten wij ons in om de gezondheidsverschillen in de regio terug te dringen.

Daar waar preventie en gezondheidsbevordering onze core business is, geloven wij dat investeren in duurzame inzetbaarheid en een stimulerend werkklimaat zorgt voor vitale en wendbare medewerkers, wat uiteindelijk weer bijdraagt aan een positievere gezondheid.

Als partner van Netwerk Vitaal Limburg zetten wij ons graag als ambassadeur van vitaliteit en werkgeluk op de werkvloer.

We hebben sinds 2019 een programma Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld met activiteiten passend bij onze drie pijlers Vitaliteit, Wendbaarheid en Professionaliteit.

Waar we in 2019 begonnen met één week boordevol activiteiten, werd dit in 2020 één maand en zijn we sinds 2021 een stap verder gegaan door het hele jaar activiteiten aan te bieden. Van workshops, trainingen en webinars tot challenges, (sport)activiteiten en een leefstijlprogramma.

We merken dat medewerkers de aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid steeds meer gaan waarderen en er is een flinke stijging in het aantal deelnemers. Een initiatief dat continu in ontwikkeling is en waarbij we voor de toekomst meer naar activiteiten op maat willen werken.