OVER GET INNERGIZED
Get Innergized biedt leidinggevenden en professionals nieuwe inzichten en praktische handvatten om met vitaliteit en werkgeluk aan de slag te gaan.

Dit doen we door vanuit human being management in plaats van human resource management te werken.
De positieve psychologie en positieve gezondheid vormen samen met de inzet van assessments ( waaronder de act-meting) tot de gewenste stappen richting een vitale cultuur en duurzame inzetbaarheid.  

We verzorgen naast individuele coaching ook team coaching via de inspiratiebrouwerij en workshops ‘ ik en mijn werkgeluk’.

GET INNERGIZED ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG
Het is onze overtuiging dat vitaal en happy werkgeverschap leidt tot betere resultaten.
Dit is een gezamenlijke opdracht van werkgever en werknemer en een absolute must om toekomstbestendig te zijn.

LOEK VAESSEN | GET INNERGIZED

Als zelfstandig ondernemer help ik organisaties met het ontwikkelen van (vitaal) leiderschap en werkgeluk. Als concreet voorbeeld heb ik 148 leidinggevenden van Rockwool individueel gecoached bij het inzichtelijk krijgen van hun eigen vitaliteit en het voeren van het goede gesprek met hun teams.
Dit heeft ertoe geleid dat de dialoog tussen leidinggevende en medewerker meer op vertrouwen berust en eigen regie & autonomie meer wordt toegepast hetgeen een positief effect heeft op retentie, het werkgeluk en aantrekkelijk werkgeverschap.