OVER VISTA VITAAL

VISTA college ontwikkelt Talent met Aandacht voor de ander. “VISTA  staat voor “WIJ ZIEN JOU!”. Aandacht voor vitaliteit en werkplezier is er voor medewerkers én studenten.

Vitale medewerkers die gezond en met plezier en passie hun werk doen, vormen de basis van iedere succesvolle organisatie. Dat geldt zeker voor VISTA college waar onze medewerkers het verschil maken in de kwaliteit van onderwijs dat gegeven wordt.

Zij hebben daarnaast een voorbeeldfunctie voor onze studenten. Aandacht voor vitaliteit is geen trend, maar het is “a way of life” die een gedeelde verantwoordelijkheid vraagt van medewerkers, VISTA als werkgever en ook de overheid/maatschappij.
Bij aandacht voor vitaliteit en werkplezier gaat het om het behoud van inzet en betrokkenheid gedurende de hele loopbaan, het voorkomen van vroegtijdige uitval, het actueel houden van steeds sneller verouderende vakkennis en het behoud van een goede gezondheid.

Werken aan vitaliteit begint dus al bij de start van het dienstverband bij VISTA college. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Beroepen veranderen en nieuwe beroepen dienen zich aan. Doorleren en ontwikkelen is daarmee de sociale zekerheid van de toekomst geworden. In een groeiende economie wordt de behoefte aan goed geschoold en gekwalificeerd personeel op mbo niveau steeds groter.

  • VISTA college vervult in de regio een cruciale rol en biedt een gedifferentieerd, bij de regio Limburg passend en voor iedereen toegankelijk, mbo opleidingsaanbod aan om de toekomstige vakmensen op te leiden.
  • VISTA speelt in op gezondheidsachterstand die Limburg (met name Zuid-Limburg) kenmerkt en is medekoploper in de regio op het gebied van gezondheid & vitaliteit.
  • VISTA college omarmt de Sustainable Developments Goals (SDG’s) (specifiek de doelstellingen gericht op gezondheid, kwaliteitsvol onderwijs, gendergelijkheid en duurzame consumptie & productie) om in 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen op de wereld te realiseren.


Vanuit deze context is het programma VISTA Vitaal gestart, met als concreet doel een directe bijdrage te leveren aan de vitaliteit van onze medewerkers en studenten en op die manier (in indirecte zin en in samenwerking met regionale partners) ook een bijdrage te leveren aan een vitaler Limburg. Samen met de afdeling P&O geeft het programma VISTA Vitaal invulling aan het stimuleren van vitaliteit en werkplezier van zowel haar medewerkers als haar studenten.

VISTA ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG

Vitaliteit en werkgeluk vindt VISTA belangrijk omdat goed onderwijs geven puur mensenwerk is en valt en staat bij plezier, passie en deskundigheid van onze medewerkers die een voorbeeldfunctie hebben voor onze studenten die de toekomstige arbeidskrachten in Limburg zullen worden.