OVER ZUYD HOGESCHOOL

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa (12 vestigingen in 3 steden) met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. De activiteiten van Zuyd draaien om ‘Passie voor ontwikkeling’. Wij ervoor zorgen dat onze studenten over de kennis, inzichten en vaardigheden beschikken waar de regio behoefte aan heeft.

Bij Zuyd zetten zo’n 2.000 medewerkers zich dagelijks in om circa 14.500 studenten verdeeld over 34 bachelor- en 9 masteropleidingen, 3 associate degrees en 1 prebachelor, verder te brengen in hun ontwikkeling. Om een vitale en veerkrachtige organisatie te zijn vinden we het belangrijk dat medewerkers en studenten zich thuis voelen bij Zuyd en lekker in hun vel zitten. Onze medewerkers die met passie en plezier werken hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor onze studenten. Vandaar dat er aandacht is voor het welbevinden, waarbinnen we vitaliteit en werkplezier erg belangrijk vinden.

Vitaliteit is natuurlijk veel meer dan het plaatsen van een fruitmand en het aanbieden van een bedrijfsfiets. Zuyd biedt dan ook een uitgebreid pakket aan mogelijkheden aan om vitaal en met plezier te kunnen werken en leven. Het aanbod is gericht op diverse vlakken en draagt bij aan de duurzame inzet van iedere medewerker: mentale gezondheid, fysieke gezondheid, je werk slimmer organiseren, loopbaan en op leefstijlgebied.

Enkele voorbeelden van het gevarieerde aanbod zijn:(leefstijl) coachtrajecten en workshops, vitaliteitschecks, loopbaan- of persoonlijke coaching, e-health modules en  beweeg- en sportfaciliteiten.

ZUYD ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG

Vitale medewerkers zijn voor Zuyd belangrijk want zij blijven veelal zijn duurzaam inzetbaar. ‘En wie goed voor zichzelf zorgt kan goed voor een ander zorgen’.

Zuyd heeft vitale medewerkers nodig om onze passie voor ontwikkeling van studenten in de praktijk te kunnen brengen: jonge professionals opleiden die naast kennis, inzichten en vaardigheden in hun vakgebied ook de juiste tools hebben om in de toekomst vitaal te kunnen werken en leven binnen de regio.

In ons vitaliteitsaanbod houden we rekening met de diverse leeftijdsgroepen binnen onze organisatie. Enerzijds bieden we een palet aan diverse ondersteuningsmogelijkheden en anderzijds halen we behoeften op om ons vitaliteitsaanbod en beleid verder te optimaliseren en indien gewenst maatwerk te kunnen bieden.

Om een veerkrachtige organisatie te zijn investeert Zuyd in (team)ontwikkeling, kennisdeling, leiderschap en zet in op talent.

Er is een Zuyd Fit-programma waarin Zuyd-medewerkers vanuit passie sport- en beweegmomenten organiseren voor medewerkers en studenten.

Bij de uitvoering van het vitaliteitsaanbod voor onze medewerkers maken we gebruik van de kennis en vaardigheden van studenten en collega’s van diverse academies binnen Zuyd.

Zo verzorgen de studenten van de opleiding Verpleegkunde de jaarlijkse vitaliteitschecks op de diverse Zuydlocaties. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we continu de wisselwerking met onze studenten aangaan: onze medewerkers kunnen gebruikmaken van een vitaliteitscheck en onze studenten kunnen praktijkervaring op doen.

ZO WERKEN WIJ AAN EEN DUURZAMERE WERELD

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning.

In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers.

We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goed opgeleide professionals.

Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.
Meer informatie: Programma Duurzaam Zuyd