OVER OPERASANA


OperaSana is een bijzondere Opera. Het is een werkstuk in gezondheid, in vitaliteit!

Wat we doen; we meten en monitoren vitaliteit van werkgevers en organisaties én helpen hen stevig in het zadel voor hun eigen vitaliteitsreis.
Hierbij geven we richting, bevorderen we zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun beleid. Niet meer, niet minder.

Wij geloven in het effect van de omgeving op het gedrag van mensen. Daar waar ze werken, leren en leven. Vitale werkomgevingen maken vitale en gelukkige werknemers én een tevreden werkgever! 

Wij brengen werkgeversvitaliteit in kaart met de VItOScan, maken SWOT analyses in vitaliteit, geven richting aan beleid en stimuleren tot nadenken over slimme strategieën voor de toekomst.
Deze zijn voor ieder bedrijf of organisatie anders. En worden best met hoofd, hart en buikgevoel gedragen. De interventies die dan met focus plaatsvinden zijn effectief. Tevredenheid alom bij werkgever, de leverancier van vitaliteitsdiensten en de werknemers.

Wij helpen bedrijven en organisaties met die pas op de plaats , een reflectie van hun omgeving. We laten zien (en soms ervaren) waar ze staan.
Dan komt de kracht van binnenuit. Niet wij maar bedrijven zelf vinden de oplossing en zetten hun gewenste koers. Het resultaat is een viltale(re) omgeving, een duidelijk  stap voorwaarts  met heldere prioriteiten in zicht …

En soms ‘is less more’.

Zo creëren wij vitale(re) werkomgevingen waarin mensen geloven, vertrouwen, saamhorig zijn en hun bevlogenheid en ambitie kunnen uitleven. Het resultaat laat zich uiteindelijk op werknemersniveau zien in verminderd verloop en verhoogde motivatie, veerkracht en positieve energie ….

En de werkgever genereert tijdwinst, loyaliteit en een sterke employer brand. 

Want iedereen vaart wel bij een vitale werkomgeving.

OPERASANA ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG

Samenwerken is een must om tot duurzame impact en structurele (systeem) verandering te komen.

Ieder mens, organisatie, school en gemeente ondanks zijn eigen beperkingen maximaal en vanuit intrinsieke motivatie laten bloeien. Om hier samen met de andere partners vorm & inhoud aan te geven is een waardevolle win-win.