OVER LIOF
De wereld verandert in hoog tempo. We staan met zijn allen voor grote maatschappelijke opgaven: het tot stand brengen van een samenleving die slimmer, duurzamer en gezonder is. Dit alles in de context van de milieudruk op de aarde, de toenemende schaarste van grondstoffen en de groeiende invloed van technologie. We moeten echt verandering teweegbrengen. De medewerkers van LIOF helpen ondernemers in Limburg deze verandering te realiseren. Zonder medewerkers, is er geen LIOF.

LIOF ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG
Door middel van het partnerschap bij Netwerk Vitaal Limburg inspireren we collega-ondernemers met onze ervaringen, en worden we ook geïnspireerd door collega-ondernemers. Het netwerk verbindt, stimuleert samenwerkingen en verrijkt onze kennis op het gebied van vitaliteit!

LIOF is zich bewust van het belang van vitale medewerkers. Vitaliteit gaat over de motivatie, energie en veerkracht waarmee je in het leven staat. Het is een voorwaarde voor het hebben van een blijvend goede leefstijl. Het focust op zowel de spirituele, emotionele, mentale en fysieke vitaliteit.

  • Vitale mensen zijn aantoonbaar gelukkiger én productiever. En dat heeft direct een positief effect op de resultaten van onze organisatie.
  • Vitale medewerkers zijn veerkrachtiger en hebben een betere belastbaarheid, zijn productiever en hebben minder last van werkstress.

 

Als werkgever zorgt LIOF ervoor dat er een gezonde balans aanwezig is tussen resultaat- en mensgericht leidinggeven. Om duurzame inzetbaarheid te stimuleren houdt LIOF bij organisatieveranderingen en (her)inrichting van functies rekening met voldoende afwisseling, contact- en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk.

LIOF stimuleert medewerkers zich te ontwikkelen in de huidige functie en eventueel naar een toekomstige functie met een passend opleidingsaanbod. Dit met het doel van duurzame inzetbaarheid van de medewerker. LIOF faciliteert en bevordert een gezonde leefstijl, met daarin aandacht voor alle onderdelen van positieve gezondheid door middel van beleid op vitaliteit en de inzet van verschillende instrumenten, surveys en events. Daarbij blijft het gesprek met medewerkers over hun vitaliteit de basis.