OVER SEVAGRAM

De zorg- en dienstverlening van Sevagram varieert van verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, revalidatiezorg, Gasterie tot en met dagactiviteiten en palliatieve terminale zorg. Samen met onze cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers gaan zorg en welzijn hand in hand. Mensgerichte zorg staat voorop in alle vormen van dienstverlening binnen de 22 Limburgse locaties.

‘Zorg en Werk met Bezieling’ 

Sevegram werkt vanuit de Planetree-visie. Deze visie klinkt niet alleen door in de zorg voor onze cliënten maar ook in de zorg voor onze medewerkers. De Planetree zorgvisie is als rode draad verweven in al onze activiteiten. Dat we hier in slagen is gebleken toen we als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg certificaat voor 19 locaties mochten ontvangen. Daar zijn we trots op! Planetree-organisaties laten zien dat wij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten elke dag nog een beetje beter te maken, zonder hierbij de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van de medewerker uit het oog te verliezen.

SEVAGRAM ALS PARTNER NETWERK VITAAL LIMBURG

Sevagram werkt continu aan diverse thema’s op het gebied van arbeidsomstandigheden om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken en aan te spreken en een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen.

Natuurlijk lukt ons dat niet altijd zoals we dat graag zouden zien. Net als andere organisaties ervaren ook wij de nodige tegenslagen, waaronder de watersnood op onze Valkenburgse locaties en tekorten in de beschikbaarheid van goede zorgmedewerkers.

Ook brengt de optelsom van een veranderd zorglandschap en veranderde arbeidsmarkt zorgen en uitdagingen met zich mee en hebben nog steeds te maken met de resten van een lange Covid-periode.

Toch lukt het steeds weer om de juiste veerkracht te laten zien. Op te staan en door te gaan. We werken nog steeds vanuit ons hart, zijn er voor anderen, durven te veranderen en leveren telkens weer excellente zorg.

Hoe we dat weten?

Omdat ondanks alle druk die op de zorg ligt onze cliënten ons nog steeds waarderen met een 8,5 en medewerkers met een 7,4.

Hoe we dat doen?

Onze raad van bestuur, directie en managementteam is een stevig en toekomstbestendig team dat stuurt op een duidelijke koers. Samen met de locaties is door middel van een programma ‘Samen sturen’ gewerkt aan de zelfregie, persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid. Het stelt teams in de gelegenheid die veerkracht te tonen en rechtop te blijven op tijden dat er uitdagingen voor ons staan.

Bij het zogeheten ‘Preventieloket’ kunnen alle medewerkers terecht wanneer ze een luisterend oor, sturing of coaching kunnen krijgen bij psychosociale vragen. 

Er is een arbeidsfysiotherapeut- en ergotherapeut om snel en vakkundig te kunnen acteren wanneer er vragen of risico’s zijn op het gebied van fysieke belasting.

En natuurlijk worden medewerkers actief gestimuleerd goed voor lijf en geest te zorgen op alle voor de hand liggende manieren. Samen sporten, een stimulerende werkomgeving en aandacht voor ontspanning.