OVER KARIN

Leven is topsport bedrijven en topsport kun je alleen bedrijven als je fysiek en mentaal goed in je vel zit. Ik werk samen met jou, in je rol als mens én ondernemer, aan jouw individuele ontwikkeling op zowel fysiek als mentaal gebied, om die topsport te kunnen bedrijven.

In een individuele aanpak maak ik gebruik van diverse coaching tools en tools/therapieën uit de complementaire gezondheidszorg en natuurgeneeskunde.

Ga je met mij een traject aan dan:

  • Gaan we samen op zoek naar jouw purpose, jouw doel in het leven.
  • Leer ik je bewuster te worden van de keuzes die je hebt en die je maakt.
  • Neem je meer verantwoordelijkheid voor je eigen leven/doelen.
  • Word je doelgerichter, waardoor je je doelen gaat behalen.
  • Werk je aan zelfreflectie (als mens èn als ondernemer).
  • Stimuleer ik jouw oplossingsgericht vermogen (de oplossing zit in jezelf).
  • Werken we samen aan jouw eigen duurzame resultaat zowel op het gebied van preventie als op momenten dat het leven even niet meer zo lekker loopt.

Deze individuele aanpak pas ik ook toe bij gezondheidsklachten. Als natuurgeneeskundig gezondheidstherapeut richt ik me op de zieke, niet op de ziekte.

VITALITEIT
Zowel vitaliteit (waarbij vitaliteit meer is dan alleen leefstijlcomponenten) en werkgeluk zijn belangrijke factoren om zowel fysiek als mentaal goed in je vel te zitten.

De wereld heeft er op dit moment de mond van vol. Voor mij betekent vitaliteit dat ik in staat ben het leven in alle facetten in goeden doen te omarmen en te leven. In goeden doen in de betekenis van: tevreden zijn, het leven nemen zoals het is, maar wel actief er het allerbeste uithalen.

De levenskracht die hiervoor nodig is, te halen uit voeding, dat naast gezond eten, voor mij betekent: verbondenheid, onvoorwaardelijke liefde, energie, lachen, zinvolheid, adem, aanwezigheid, vertrouwen, acceptatie, natuur en beweging.

Door mijn cliënten liefdevol bewust te maken van hun houding en gedrag ontwikkelen zij veranderbereidheid. Vervolgens zoeken we samen naar passende oplossingen – oplossingen die lichaam, geest en emoties in balans brengen. Daardoor vergroot ik het vertrouwen in het eigen kunnen en stimuleer ik tot het nemen van eigenaarschap om zelf het leven meer in balans te brengen.

Samen werken we aan de vergroting van de vitaliteit (energie, motivatie en veerkracht), door te leren effectief om te gaan met belemmerende gedachtes en oplossingsgericht te reageren op veranderingen.
Ik zet aan tot bewustwording zelf richting te geven aan hun leven en begeleid de zoektocht naar wie iemand werkelijk is, om zo te ontdekken wat het leven de moeite waard maakt.

Dat stelt iemand ook in staat effectief om te gaan met eigen emoties en die van anderen. Mijn cliënten ontwikkelen meer empathie en communiceren effectiever. Het gevoel van verbinding met anderen en de eigen omgeving vergroot.

Mijn missie is, zorgen voor hernieuwde balans in lichaam en geest en zo de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Je wilt verder met je leven, daar werken we samen aan.