ONLINE WORKSHOP: VITALITEIT KUN JE DELEGEREN
DATUM:   
DONDERDAG 1 APRIL
TIJD:   
10.00-11.00 UUR
GEGEVEN DOOR:   
AEVITAE. DE LIMBURGSE ZORGVERZEKERAAR DIE HET NET AEVEN ANDERS DOET.
SPECIAAL VOOR:   
(HR)MANAGERS, ARBO COÖRDINATOREN OF PREVENTIEMEDEWERKERS.

In deze online workshop delen Gijs van Gent (Productmanager) en Patricia Vorstenbosch hun kennis over de verschillende mogelijkheden die er zijn om werkgevers en hun werknemers te ondersteunen bij alle thema’s op het gebied van gezondheid en vitaliteit, in de breedste zin van het woord.

Een collectieve zorg-en inkomensverzekeringen bij Aevitae is meer dan het verzekeringsproduct. Aevitae kan proactief bijdragen aan gezondere en vitalere medewerkers. Waar de verzekering stopt gaan zij met bedrijfszorg verder.

De individuele medewerker is primair zelf verantwoordelijk voor zijn leefstijl. Als werkgever heb je daarnaast een belangrijke rol en veel beïnvloedingsmogelijkheden.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden maken Gijs en Patricia inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn in het ‘oerwoud’van keuzes, mogelijkheden en vergoedingen. Zij lichten toe hoe zij binnen containerbegrippen als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid, gerichte initiatieven kunnen organiseren die passen bij de klant.

Tijdens de workshop kun je vragen stellen met betrekking tot jullie eigen organisatie. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Netwerk Vitaal Limburg logo met alle 7 partners