OVER RUYGH
Als Ruygh zijn wij continue bezig met de mentale vorming van mensen, inzichten verschaffen en vooral de mens achter de werknemer te zien.

Door onze programma’s creëren we situaties waarbij inzichten naar voren komen die vaak onder de radar zitten.  Met deze, vaak vernieuwde blik, gaan mensen weer aan de slag binnen hun eigen werkomgeving en vaak leiden deze inzichten tevens tot levens veranderende beslissingen in het belang van de persoon zelf, en dat, dat is duurzaamheid en werkgeluk!

Omdat ons werk zowel fysiek als mentaal het uiterste vraagt van ons, zijn we erg bewust bezig met het behouden van de juiste balans. Dit doen we door regelmatig even bij elkaar te checken hoe de status is, we vragen niet of iemand iets nodig heeft, we zorgen dat iemand iets krijgt op het moment dat hij/zij dit nodig heeft. We werken hierin dus preventief.

Daarnaast bespreken we alle werkzaamheden aan het einde van de dag en met een scherpe blik proberen we daar waar het kan te optimaliseren in het belang van het programma en van elkaar.


RUYGH ALS PARTNER VAN NETWERK VITAAL LIMBURG
Tijdens ons werk, het werken aan mentale vorming, komen wij ontzettend veel mensen tegen die vastlopen in eigen processen, of binnen het proces van een team of binnen de systematiek binnen een bedrijf.

Door partner te zijn van Netwerk Vitaal Limburg kunnen we de aandacht voor vitaliteit en werkgeluk alleen maar onderstrepen. Graag willen we dan ook onze visie delen binnen ons netwerk om in te laten zien dat het niet alleen maar gaat om een fruitmand op tafel of een abonnement bij de fitnessschool om de hoek.

Vitaliteit en werkgeluk begint van binnen, als mens.

Als je als mens in balans bent, zowel op fysiek als mentaal vlak dan zullen alle bovenstaande processen eenvoudiger worden, of in ieder geval bespreekbaar gemaakt kunnen worden zonder dat dit de werkrelatie nadelig beïnvloed.