‘Aanleiding voor ons om aan de slag te gaan met vitaliteit was de gewijzigde HR visie waarin we veel meer focussen op duurzame inzetbaarheid van de medewerker en de toegevoegde waarde die je hierin kunt bieden als werkgever.
We voelen ons verantwoordelijk om de medewerker hierin te inspireren, ondersteunen en faciliteren. Bewustwording is één van de manieren om dit te doen.

De bewustwording is er dat je eigen vitaliteit belangrijk is en dat je daar zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. En er is besef dat wij dit onderwerp als werkgever belangrijk vinden. Er is meer openheid: vitaliteit, zoals fysieke beweging, maar ook ontwikkeling op professioneel vlak en mentale flexibiliteit (veerkracht), zijn vaker een gespreksonderwerp.

Elk onderdeel van het vitaliteitstraject dat we met benVitaal aan zijn gegaan droeg aan die bewustwording bij. En de gesprekken met de vitaliteitscoaches heeft mensen aan het denken gezet om tot actie over te gaan. Het gaf inzicht zodat mensen in beweging kwamen.

Ik heb de samenwerking met benVitaal als heel professioneel ervaren. Collega’s waren erg enthousiast over de persoonlijke begeleiding van iedereen die bij dit traject betrokken was. benVitaal denkt met je mee als werkgever en helpt je dilemma’s waar je voor staat, op te lossen. Elk onderdeel van het traject droeg bij aan het eindresultaat.
Voor ons is vitaliteit niet een eenmalig traject maar iets dat structureel deel moet uitmaken van je jaarplan. Met een partner als benVitaal heb ik er alle vertrouwen in dat we dit succesvol gaan blijven doen!’

Anabel Radrigo Rama | HR manager LIOF

 

Facebook
Twitter
LinkedIn