Je hoort het veel, medewerkers en leidinggevenden die niet gelukkig zijn in het werk en berichten over organisaties die zich zorgen maken over de bevlogenheid van hun medewerkers.

Steeds meer organisaties en leidinggevenden beseffen dat het bevorderen en sturen op werkgeluk een slimme strategische keuze is. De laatste jaren is het thema werkgeluk en bevlogenheid daarom in opmars en niet zo gek, want de resultaten uit talrijk onderzoek op basis van positieve psychologie laten zien dat:

Gelukkige medewerkers:

  • Ervaren minder stress en zijn minder vaak ziek ( -27%)
  • Zijn creatiever, nieuwsgieriger en gemotiveerder. Zijn productiever ( +31%) en succesvoller in sales ( +37%). Werken beter samen en krijgen meer waardering van collega’s en managers.

Organisaties met gelukkige medewerkers:

  • Zijn extra aantrekkelijk als werkgever.
  • Hebben een lager verloop ( -69% ) en lager ziekteverzuim.
  • Zien hun omzet (+37%), productiviteit ( +31%) en klanttevredenheid ( +12%) toenemen.

Werkgeluk is positief te beïnvloeden door het structureel aandacht te geven, het bewustzijn hierover te vergroten en keuzes te maken. Het gaat hierbij om het hebben van positieve emoties en plezier op het werk en ook om voldoening van het groeien en het benutten van het eigen talent.  Niet met het doel dat iedereen continu happy en tevreden moet zijn, een wijd verspreid misverstand. Ik bedoel dat mensen zelf invloed hebben op hun eigen werkgelukbeleving. De essentie is: herkennen als dit onder druk staat  en daar naar kunnen handelen met je eigen kompas voor ogen.

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat het werkgeluk van medewerkers in een grote mate wordt bepaald door de leidinggevende. Dit is voor Re-direct dan ook de sleutel waar we als eerste aan gaan draaien. Als je als manager gelukkig bent in je werk en dit thema aandacht geeft binnen je team, heeft dit een positief effect op je team en de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid en de Loopbaan APK
In onze visie zijn de voorwaarden voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers een combinatie van goed leiderschap, een werkbare job en een goed werkvermogen. Om met dit laatste te beginnen: het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren.

Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken ( gezondheid, competenties, waarden en ambitie) en werkvereisten. Als beide goed op elkaar zijn afgestemd, dan spreken we van een goed werkvermogen. Echter dat evenwicht is niet statisch, het evolueert in de tijd. Het is dus zaak om er gedurende de ganse loopbaan regelmatig bij stil te staan en er zo voor te zorgen dat men fit for future blijft. Bij Re-direct hebben wij ervaren dat het doen van een Loopbaan APK een uitstekend middel is om je inzetbaarheid te meten. Het meet enerzijds de mate van werkgeluk die je in je rol en organisatie beleefd en anderzijds geeft het je employability weer zowel op de interne en externe arbeidsmarkt. De knipperlichten die vanuit de APK naar voren komen fungeren als waarschuwing maar geven je ook gericht en persoonlijk advies inzake je huidige en toekomstige inzetbaarheid. We repareren het dak dan ook liever als het zomer is en dan kan onze loopbaan APK en andere vormen van loopbaan coaching bijdragen aan het bewust (opnieuw) kiezen voor je werkgeluk.

Loek Vaessen, directeur Re-direct
Partner van Netwerk Vitaal Limburg

Facebook
Twitter
LinkedIn