Limburg Vitaal – De holistische aanpak – Als werkgever, kijkend naar het geheel, het beste willen voor je werknemers – een win-winVitaliteit, wie heeft het er tegenwoordig niet over?

Aan het woord een van onze partners: Karin Reichrath.

“Vitaliteit is ook vanuit goed werkgeverschap een must om aandacht aan te besteden.
Vitale medewerkers zorgen immers voor een vitale organisatie. Een vitale organisatie versterkt haar medewerkers in vitaliteit op basis van een duidelijke visie, waardoor de energie en het werkvermogen van die medewerkers toeneemt. Het beste willen voor je medewerkers, is het beste willen voor je organisatie – een win-win-situatie dus voor zowel de korte als lange termijn.

Maar wat is vitaliteit en hoe zorg je het beste voor je medewerkers?
Vitaliteit kan vanuit verschillende standpunten worden benaderd. In dit artikel gaat het over een holistische benadering van vitaliteit binnen organisaties met hierop een duidelijke visie.

Holisme (holos Grieks voor geheel):
De meest eenvoudige uitleg voor wat holistisch denken, kijken en benaderen is: De mens als uniek individu met alle facetten die bij het menszijn horen, is het uitgangspunt. De mens wordt hierbij als één allesomvattend geheel gezien – alles is met elkaar verbonden.

Kijkend vanuit een holistische visie naar HRM wordt de mens niet beschouwd als enkel een werkende mens, maar wordt de mens als een uniek individu beschouwd, waarbij alle facetten van dat menszijn even belangrijk zijn en dus evenveel individuele aandacht dienen te krijgen. Dit is mensgerichte zorg, waardoor de medewerker zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel in balans is. Deze balans is de basis voor gezondheid en vitaliteit van die medewerker. En betekent dat de werkgever verder dient te kijken dan alleen naar haar werknemers als werkkapitaal.

Hoe weet een organisatie nu of haar medewerkers vanuit holisme worden benaderd? Hiervoor kan een organisatie zich een aantal vragen stellen en op basis van de antwoorden op deze vragen een totaalbeeld vormen per individuele medewerker en zo van het totale potentieel van werknemers van haar organisatie.

 • Ziet de organisatie het grote geheel achter haar medewerkers?
 • Ziet de organisatie het allesomvattende unieke individu?
 • Ziet de organisatie de persoonlijke omgeving achter haar medewerkers?
 • In hoeverre heeft de organisatie een duidelijk beeld van de dromen, wensen en doelen op de korte en lange termijn van haar medewerkers?
 • In hoeverre zijn binnen de organisatie eventuele persoonlijke problemen van de medewerkers bekend (problemen in de familie, financiële problemen)?
 • Zijn binnen de organisatie eventuele persoonlijke woonomstandigheden van de medewerkers bekend?
 • Zijn binnen de organisatie eventuele angsten en/of doorgemaakte trauma’s van de medewerkers bekend?
 • Is binnen de organisatie aandacht voor het karakter (biologische aanleg) van de medewerkers?
 • Is binnen de organisatie aandacht voor de persoonlijkheid (individuele kenmerken tussen mensen in de manier waarop ze denken, voelen en doen) van de medewerkers?
 • Weet de organisatie hoe de medewerker in de maatschappij staat?
 • Weet de organisatie welke kernwaarden de medewerker heeft?
 • In hoeverre wordt gekeken naar de betekenis van de gezondheidsklacht van de medewerker (spierspanningen/-klachten zijn bijvoorbeeld een uiting van stress; hoe wordt deze stress veroorzaakt)? 
 • Is binnen de organisatie aandacht voor de emotionele stabiliteit van de medewerker?
 • Is binnen de organisatie bekend welke problemen de medewerker mee naar zijn werk neemt?

Al deze thema’s bepalen holistisch gezien het geheel. Door hier afdoende aandacht aan te besteden, verhoogt de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en hiermee de vitaliteit van de organisatie. Mensen zijn immers de organisatie. 

Voor de holistische leider betekent dit op de eerste plaats het vermogen inzicht te creëren in zichzelf en in de individuele medewerker als een allesomvattend geheel. Met echte aandacht voor (mentale) gezondheid, sociale cohesie, kwaliteit, talent en een uitstekende werkomgeving. Een holistische leider toont optimale betrokkenheid, zorgt voor vertrouwen en is er zich van bewust dat alles met elkaar in samenhang is. Dus ook de eigen manier van leiding geven.”

Starten of verder gaan met meer aandacht voor vitaliteit op de werkvloer betekent niet dat in één keer het roer volledig om moet en dat alles in één keer aangepakt kan worden. Het is een ongoing proces waar je als organisatie keuzes maakt qua prioriteit en het allerbelangrijkste is dat je steeds samen de volgende stap zet. 

Karin Reichrath | Integrale geneeskunde en gezondheidstherapie. 

Hebben jullie je al aangemeld om deel te nemen aan de Award voor Vitaalste Werkgever van Limburg?
Doe dit voor woensdag 25 mei aanstaande!

Facebook
Twitter
LinkedIn