Hoe houden we medewerkers met plezier en passie en in een goede gezondheid aan het werk in alle levensfasen?
Mensen werken ook langer door en hoe zorg je dat mensen fit en vitaal hun pensioen ingaan? Is dat een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf, of ook een taak van de werkgever?
We gaan in gesprek met Eline Hermans, beleidsadviseur bij ROC Leeuwenborgh.

Eline vertelt: ‘Wij vinden als ROC Leeuwenborgh dat we een maatschappelijke opdracht hebben voor onze medewerkers’. ‘Dat begint wanneer een medewerker hier start met zijn loopbaan, maar eindigt niet als iemand zijn laatste dag voor zijn pensioen maakt. We willen juist zorgen dat mensen goed voorbereid van hun pensioen kunnen genieten.’

In het onderwijs is het van oudsher niet gebruikelijk dat mensen bewust met hun loopbaan bezig zijn. Eénmaal docent, altijd docent. Die tijden zijn veranderd. Dat betekent werk aan de winkel.

AANDACHT IS DE SLEUTEL

‘Samen met Redirect people zijn we het traject ingegaan van Duurzame Inzetbaarheid. Eerst hebben we als organisatie uitgeschreven wat Duurzame Inzetbaarheid voor ons betekent. En was het zaak dat leidinggevenden de juiste tools en vaardigheden aangereikt krijgen om dit te vertalen naar de werkvloer., Zoals gesprekken met leidinggevenden over de betekenis van inzetbaarheid en hoe pas je maatwerk toe? Want niet alles wat een medewerker wil is realiseerbaar, binnen de kaders moet gezocht worden naar oplossingen die voor beide goed zijn. Aandacht is hierbij de sleutel.’

ANDERE BRIL EN BEWUSTWORDING

Een deel van de medewerkers kreeg met het team van Redirect people de Loopbaan APK gesprekken. ‘Deze gesprekken werden door de mensen als zeer positief ervaren; er werd ineens met een andere bril naar het werk gekeken’, vervolgt Eline. Mensen worden bewust van hetgeen ze iedere dag doen; welke taken heb ik, lukt het ook, waar kan ik meer uithalen en hoe kan ik mijn talenten anders inzetten? Wat zijn mijn drijfveren, heb ik nog uitdagingen of wil ik misschien mijn horizon verbreden?

‘Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat het vervolggesprek van de medewerker met hun leidinggevenden een heel andere lading kreeg’, geeft Eline aan. ‘In plaats van één richting, liet de medewerker veel meer leiderschap zien over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Het enthousiasme van deze ‘ambassadeurs’ werkt bovendien aanstekelijk binnen de organisatie.

MENSEN MAKEN ZICH ZORGEN

Over de werkwijze van Redirect people is Eline zeer tevreden. ‘Het ging niet uitsluitend om de loopbaan APK, maar tijdens de gesprekken werd er naar alle facetten van het mens zijn gekeken. Het ervaren van werkgeluk gaat verder dan alleen kijken naar de uren op het werk. Hoe ziet je totale leven eruit? Ook de workshop, ‘langer doorwerken hoe doe ik dat: was een schot in de roos. Mensen maken zich zorgen of ze hun pensioen halen. Ze ervaren werkdruk en vinden het een uitdaging om aansluiting te houden met hun doelgroep.’

JEUGDIGE ELAN EN LEF

Tegelijkertijd ging het om vitaliteit. Dat waren meer praktische invullingen. Zoals de health check. Eline geeft aan: ‘Het is goed als mensen bewustzijn van hun algehele gezondheid, maar het gaat er juist om wat ze er vervolgens mee doen en kunnen ze bij ondersteund worden. benVitaal was hierin voor ons de juiste keuze. Hun jeugdige elan zorgde voor veel enthousiasme. Deskundigheid en persoonlijke aandacht maakten het geheel compleet.’

‘Van de samenwerking met Redirect people hebben we geleerd om een stuk lef te tonen. Erop vertrouwen dat breed kijken naar oplossingen voor verrassende invullingen kan zorgen. Experimenteren, bijsturen, zonder eerst te kaderen en alles willen vastleggen. Een waardevolle eyeopener’, vertelt Eline.

MEERWAARDE NETWERK VITAAL LIMBURG

‘De meerwaarde van Netwerk Vitaal Limburg voor mij als HR adviseur is enerzijds dat ik met andere HR adviseurs kan sparren over deze thema’s. Binnen HR is dit ontwikkelingsgericht beleid, gericht op de toekomst, het delen van kennis hierover is zeer waardevol. Niet alleen maar de successen, maar ook hoe uitdagingen worden aangepakt.
Aan de andere kant ben je als HR manager ook op zoek naar één plek waar je je vraagstukken neer kunt leggen; zodat je alle facetten van Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit in één keer beet hebt. Niet allemaal losse onderdelen om vervolgens nog alles zelf te moeten managen. Maar een totaalpakket van strategie tot de uitvoering op de werkvloer. De partners van Netwerk Vitaal Limburg bieden dit, het geeft mij vertrouwen dat we de juiste dingen doen.’

Facebook
Twitter
LinkedIn